GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC (5E) Đề tài: NDTT: Ứng dụng VĐ bộ gõ cơ thể bài “Bắc Kim Thang” - NDKH: Nghe hát bài “Lý Kéo Chài” - Trò chơi: vẽ theo nhạc - Lớp: 4 tuổi
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food