GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Chủ đề: Cây, quả, rau và những bông hoa đẹp Nhánh: Những bông hoa đẹp Hoạt động: Nhận biết phân biệt. Đề tài: Hình tròn – hình vuông. Đối tượng: 24 – 36 tháng.

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food