Cách kiểm tra lương mới trong VssID

 Để kiểm tra lương mới trong ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số), bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. Tải và cài đặt ứng dụng VssID: Nếu chưa cài đặt, bạn có thể tải ứng dụng từ Google Play Store (cho Android) hoặc App Store (cho iOS).


2. Đăng nhập vào ứng dụng: Sử dụng tài khoản đã đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nếu chưa có tài khoản, bạn cần đăng ký tài khoản mới trên trang web của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc trực tiếp trên ứng dụng.


3. Truy cập thông tin cá nhân:

   - Sau khi đăng nhập thành công, chọn mục "Thông tin BHXH" hoặc "Thông tin cá nhân".

   - Bạn sẽ thấy các mục như quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, v.v.


4. Kiểm tra thông tin về lương:

   - Trong mục "Quá trình tham gia BHXH", bạn có thể xem chi tiết quá trình đóng BHXH, bao gồm các thông tin về mức lương đóng BHXH ở từng thời điểm.

   - Thông tin về mức lương đóng BHXH thường được cập nhật theo từng kỳ (tháng/quý), bạn có thể xem xét mức lương mới nhất đã được cập nhật hay chưa.


5. Liên hệ hỗ trợ (nếu cần): Nếu gặp vấn đề hoặc thông tin chưa được cập nhật, bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương hoặc sử dụng chức năng hỗ trợ trực tuyến trong ứng dụng.


Hy vọng các bước trên sẽ giúp bạn kiểm tra được mức lương mới trong ứng dụng VssID.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food