Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

Cơ hội thăng hạng nào cho giáo viên chức danh nghề nghiệp hạng III?

 1. Giới thiệu:

Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên được xếp hạng theo chức danh nghề nghiệp từ I đến V. Giáo viên hạng III là bậc thấp nhất trong hệ thống xếp hạng này. Vậy, những giáo viên đang ở hạng III có những cơ hội thăng hạng nào?

2. Điều kiện để được xét thăng hạng:

Để được xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II, giáo viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Về thời gian: Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V. 07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.
 • Về thành tích:
  • Đạt chuẩn về đạo đức nhà giáo.
  • Đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 2 năm học liền kề trước năm xét thăng hạng.
  • Có một trong các thành tích sau:
   • Đạt kết quả thi giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt mức xuất sắc.
   • Có sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả, được Hội đồng khoa học kỹ thuật của trường, sở giáo dục và đào tạo hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, xếp loại xuất sắc.
   • Là tác giả hoặc đồng tác giả của sách giáo khoa, tài liệu giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và sử dụng trong nhà trường.
   • Có thành tích tiêu biểu khác về giáo dục, đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.
 • Về trình độ học vấn:
  • Có trình độ học vấn từ cao đẳng sư phạm trở lên.
  • Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

3. Quy trình xét thăng hạng:

Quy trình xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II được thực hiện theo các bước sau:

 • Giáo viên nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định.
 • Hội đồng chức danh nghề nghiệp nhà giáo của trường xem xét hồ sơ và đề xuất kết quả xét thăng hạng.
 • Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, thẩm định và quyết định kết quả xét thăng hạng.

4. Cơ hội thăng hạng:

Cơ hội thăng hạng của giáo viên hạng III phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Số lượng chỉ tiêu thăng hạng được phân bổ cho từng trường.
 • Số lượng giáo viên hạng III đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng.
 • Chất lượng hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng của giáo viên.

5. Một số lưu ý:

 • Giáo viên hạng III chỉ được xét thăng hạng một lần trong năm.
 • Giáo viên không đạt chuẩn về đạo đức nhà giáo hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 2 năm học liền kề trước năm xét thăng hạng sẽ không được xét thăng hạng.
 • Giáo viên đã được xét thăng hạng nhưng không đạt kết quả sẽ được xét tiếp vào năm sau.

6. Kết luận:

Có nhiều cơ hội thăng hạng cho giáo viên chức danh nghề nghiệp hạng III. Tuy nhiên, để được thăng hạng, giáo viên cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Ngoài ra, giáo viên cũng cần lưu ý một số quy định về xét thăng hạng để có thể chuẩn bị hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng một cách đầy đủ và chính xác.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food