Điều Khoản Dịch Vụ

Điều Khoản Dịch Vụ của Today

Cập nhật lần cuối: [01/05/2004]

Chào mừng bạn đến với Today! Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn các dịch vụ giáo dục trực tuyến chất lượng. Việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi tuân theo các điều khoản dịch vụ sau đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng dịch vụ.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

3. Đăng Ký Tài Khoản

  • Thông tin tài khoản: Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của mình.
  • Hạn chế tài khoản: Bạn không được chuyển nhượng hoặc chia sẻ tài khoản của mình với người khác mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

4. Sử Dụng Dịch Vụ

  • Sử dụng hợp pháp: Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành.
  • Hành vi cấm: Bạn không được sử dụng dịch vụ để đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mang tính chất xúc phạm, bất hợp pháp, lừa đảo, hoặc vi phạm quyền của người khác.

5. Nội Dung Người Dùng

  • Chia sẻ nội dung: Bạn có thể đăng tải, chia sẻ nội dung trên trang web của chúng tôi. Bạn giữ bản quyền đối với nội dung của mình, nhưng bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, miễn phí, và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, sửa đổi, và phân phối nội dung của bạn.
  • Trách nhiệm nội dung: Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung mà bạn đăng tải. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc pháp luật.

6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Toàn bộ nội dung và tài liệu trên trang web, bao gồm văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, và phần mềm, thuộc sở hữu của Today hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

  • Không bảo đảm: Chúng tôi cung cấp dịch vụ "như hiện có" và không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
  • Miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở, mất dữ liệu, mất lợi nhuận, hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác.

8. Chấm Dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và quyền truy cập vào dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, không cần thông báo trước, nếu bạn vi phạm điều khoản dịch vụ này.

9. Liên Kết Đến Bên Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó.

10. Luật Áp Dụng

Các điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh bởi luật pháp của [Quốc gia/Vùng lãnh thổ]. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại [Quốc gia/Vùng lãnh thổ].

11. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [địa chỉ email liên hệ].


Điều khoản dịch vụ này nhằm bảo vệ cả quyền lợi của người dùng và của Today, tạo ra một môi trường học tập trực tuyến an toàn và hiệu quả.

Đăng nhận xét