Chính Sách Bảo Mật

 Cập nhật lần cuối: [01/05/2024]

Trang giáo dục Today cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân từ người dùng thông qua các phương thức sau:

 • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu, tham gia khóa học, hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác mà bạn cung cấp.
 • Thông tin tự động: Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị, địa chỉ IP, trình duyệt, và hoạt động trên trang web của bạn.

2. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin thu thập được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ: Để tạo và quản lý tài khoản của bạn, cung cấp các khóa học, và hỗ trợ người dùng.
 • Cải thiện dịch vụ: Để phân tích và hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Liên lạc: Gửi thông báo, cập nhật, và tài liệu liên quan đến các khóa học hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm.
 • Bảo mật: Bảo vệ chống lại các hoạt động không hợp pháp hoặc gian lận.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trong các trường hợp sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ hoạt động của trang web, như lưu trữ dữ liệu, phân tích, và hỗ trợ khách hàng.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu luật pháp yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của chúng tôi và người dùng.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, và truy cập trái phép. Các biện pháp này bao gồm mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, và các quy trình bảo mật nghiêm ngặt.

5. Quyền Riêng Tư của Bạn

Bạn có quyền:

 • Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân: Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản của bạn trên trang web.
 • Xóa thông tin: Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.
 • Từ chối nhận thông tin: Bạn có thể từ chối nhận các thông báo qua email bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong email.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [địa chỉ email liên hệ].


Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ một cách tốt nhất và tạo ra một môi trường học tập trực tuyến an toàn và đáng tin cậy.

Đăng nhận xét