Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

Trẻ mầm non 5 tuổi công lập trên toàn quốc được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025

 Tin vui cho các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non! 

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về chính sách học phí đối với học sinh mầm non, trẻ em 5 tuổi tại các trường mầm non công lập trên toàn quốc sẽ được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025.

Đây là chính sách quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình có con nhỏ.

Quy định miễn học phí cụ thể như sau:

  • Đối tượng được miễn học phí: Trẻ em 5 tuổi đang theo học tại các trường mầm non công lập trên toàn quốc.
  • Thời gian miễn học phí: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024.
  • Mức học phí được miễn: Toàn bộ học phí, bao gồm học phí chính, học phí tăng thêm và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động giáo dục của trẻ tại trường mầm non.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định một số trường hợp không được miễn học phí, bao gồm:

  • Trẻ em đang theo học tại các trường mầm non tư thục.
  • Trẻ em đang theo học chương trình song ngữ hoặc chương trình giáo dục đặc biệt.
  • Trẻ em được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của pháp luật về hỗ trợ người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chính sách miễn học phí cho trẻ 5 tuổi tại các trường mầm non công lập là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Việc thực hiện tốt chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện và chuẩn bị tốt cho bậc học tiểu học.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách miễn học phí cho trẻ 5 tuổi tại các trường mầm non công lập, bạn có thể tham khảo các văn bản sau:

  • Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về chính sách học phí đối với học sinh mầm non.
  • Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về chính sách học phí đối với học sinh mầm non.

Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food