Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

Các phím tắt giúp bạn sử dụng word chuyên nghiêp và hiệu quả hơn


Sách học Word và Excel

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH HỌC WORD VÀ EXCEL


Các phím tắt cơ bản

 • Ctrl + N: Mở tài liệu mới. Tạo một tài liệu Word trống.
 • Ctrl + O: Mở tài liệu đã lưu. Hiển thị hộp thoại mở file để bạn chọn và mở một tài liệu Word đã có.
 • Ctrl + S: Lưu tài liệu. Lưu tài liệu hiện tại với tên và định dạng đã chọn.
 • Ctrl + P: In tài liệu. Mở hộp thoại in để bạn chọn máy in và các tùy chọn in khác.

Các phím tắt chỉnh sửa văn bản

 • Ctrl + Z: Hoàn tác (Undo). Hủy bỏ hành động vừa thực hiện.
 • Ctrl + Y: Làm lại (Redo). Lặp lại hành động vừa hoàn tác.
 • Ctrl + X: Cắt. Loại bỏ văn bản hoặc đối tượng đã chọn và lưu vào bộ nhớ tạm.
 • Ctrl + C: Sao chép. Lưu văn bản hoặc đối tượng đã chọn vào bộ nhớ tạm mà không loại bỏ nó.
 • Ctrl + V: Dán. Chèn văn bản hoặc đối tượng từ bộ nhớ tạm vào vị trí con trỏ hiện tại.
 • Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản. Chọn tất cả nội dung trong tài liệu.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm. Mở hộp thoại tìm kiếm để tìm từ hoặc cụm từ trong tài liệu.
 • Ctrl + H: Thay thế. Mở hộp thoại thay thế để tìm và thay thế từ hoặc cụm từ trong tài liệu.

Các phím tắt định dạng văn bản

 • Ctrl + B: In đậm. Làm cho văn bản được chọn trở nên đậm hơn.
 • Ctrl + I: In nghiêng. Làm cho văn bản được chọn nghiêng.
 • Ctrl + U: Gạch chân. Thêm một đường gạch chân dưới văn bản được chọn.
 • Ctrl + E: Canh giữa. Canh giữa đoạn văn hoặc văn bản đã chọn.
 • Ctrl + L: Canh trái. Canh trái đoạn văn hoặc văn bản đã chọn.
 • Ctrl + R: Canh phải. Canh phải đoạn văn hoặc văn bản đã chọn.
 • Ctrl + J: Canh đều. Canh đều đoạn văn hoặc văn bản đã chọn giữa các lề.

Các phím tắt làm việc với đoạn văn

 • Ctrl + M: Tăng lề đoạn văn. Di chuyển đoạn văn sang phải một khoảng cách lề mặc định.
 • Ctrl + Shift + M: Giảm lề đoạn văn. Di chuyển đoạn văn sang trái một khoảng cách lề mặc định.
 • Ctrl + 1: Giãn dòng đơn. Đặt khoảng cách dòng cho đoạn văn là đơn.
 • Ctrl + 2: Giãn dòng đôi. Đặt khoảng cách dòng cho đoạn văn là đôi.
 • Ctrl + 5: Giãn dòng 1.5. Đặt khoảng cách dòng cho đoạn văn là 1.5.

Các phím tắt làm việc với bảng và đối tượng

 • Alt + Shift + Mũi tên: Di chuyển hàng hoặc cột. Di chuyển hàng hoặc cột đã chọn trong bảng lên hoặc xuống.
 • Tab: Di chuyển đến ô kế tiếp trong bảng. Chuyển con trỏ sang ô tiếp theo.
 • Shift + Tab: Di chuyển đến ô trước đó trong bảng. Chuyển con trỏ sang ô trước đó.

Các phím tắt khác

 • Ctrl + K: Chèn liên kết. Mở hộp thoại để chèn một liên kết vào văn bản hoặc đối tượng đã chọn.
 • Ctrl + Enter: Ngắt trang. Tạo một trang mới bắt đầu từ vị trí con trỏ hiện tại.
 • Ctrl + Shift + 8: Hiển thị/ẩn các ký tự không in được. Hiển thị hoặc ẩn các ký tự điều khiển (như dấu cách, dấu ngắt dòng) trong tài liệu

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food