Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

GIÁO ÁN MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

                                                             


             


GIÁO ÁN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

  ĐỀ TÀI : LÀM QUEN VỚI CON MÈO, CON GÀ

Độ tuổi 3-4 tuổi

Thời gian 20 – 25 phút


   I. Mục đích, yêu cầu:

  1. Kiến thức:

  -TrÎ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi của một số động vật nuôi trong gia đình

  2. Kỹ năng:

  - Trẻ có kỹ  nhận biết quan sát  sự ghi nhớ có chủ định , kỹ năng so sánh, phân biệt cho trẻ.

  3. Thái độ:

  -Giáo dục trẻ biết yêu quý, cách chăm sóc, bảo vệ các loài động vật  nuôi trong gia đình các loài động vật có ích.

  II. Chuẩn bị:

   - Máy tính, máy chiếu, hình ảnh các con vật nuôi trong gia đình con gà, con mèo …

   -  Bài hát: “ Gà trống mèo con và cún con”. 

   -  Lô tô một số vật nuôi.

  III. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1.Gây hứng thú

- Cô cho trẻ đi thăm trang trại chăn nuôi nhà bạn chim câu .

- Khi đến nơi cô hỏi trẻ về các con vật trong trại chăn nuôi

-Các con ạ tất cả các con vật đó đều là con vật nuôi trong gia đình .Vì vậy các con phải chăm sóc và bảo vệ chúng nhớ chưa.

-Vừa rồi cô có tham quan trại trăn nuôi nhà bạn chim câu cô thấy có rất nhiều các con vật đáng yêu Giờ học hôm nay cô sẽ cho các con tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình nhé.

2.Nội dung: Tìm hiểu và các con vật  nuôi trong gia đình 

* Làm quen với con mèo

- Xin chào các bạn.

- Các bạn có biết tôi là ai không?

- Đứng rồi bây giờ cô mời cả lớp nói từ “ Con mèo” cùng cô nào.

- Con mèo, con mèo

- Các bạn có thể bắt chiếc tiếng kêu của tôi không?

- Nào xin mời các bạn hãy nhận xét về tôi nhé.

- Hãy nói cho tôi biết cấu tạo của tôi gồm những phần nào?

- Giờ thì hãy nói về đặc điểm của tôi nào.

+ Phần đầu của mèo có gì?


+ Phần thân có gì?

+ Mèo có mấy cái chân các con cùng đếm nào

+ Phần đuôi có gì?

- Các con có biết món ăn ưa thích của mèo là gì không?

- Mèo được nuôi ở đâu?

- Mèo có thể giúp gì được cho gia đình

- Cô khái quát lại về con mèo: Các con ạ con mèo là động vật được nuôi trong gia đình là gia súc cấu tạo của con mèo gồm có 3 phần, đầu, thân , đuôi, đặc điểm của con mèo gồm có rất nhiều các bộ phận như phần đầu có, mắt, mũi, tai, miệng, cổ, phần thân có thân , chân, đuôi và mèo có 4 chân, phần đuôi thì có đuôi dài.

* Làm quen với con Gà trống

Các con hãy  lắng nghe xem đây là tiếng kêu của con gì nhé.

- Ò ó o..... 

- Đố các con biết đó là con gì?

- Đây là con gà gì?

- Cả lớp nói cùng cô từ “ Gà trống” nào

- các con hãy cho cô biết cấu tạo của gà trống gồm những phần gì?

- Các con hãy nói lên đặc điểm của chú gà trống này nào.

- Đầu gồm có những bộ phận gì?

- Thân gà có những bộ phận gì?

- con gà trống có mấy cái chân? Đếm

- Phần đuôi gà trống như thế nào

- Cô khái quát lại về con gà trống

- các con cho cô biết

- Thức ăn của gà là gì?

- Gà trống giúp ích gì cho mọi người

- Ngoài con gà trống ra trong gia đình còn nuôi con gà gì đẻ trứng nữa.

- Gà trống được nuôi ở đâu?

- Các con ạ con gà trống được nuôi trong gia đình và là gia cầm gà có rất nhiều đặc điểm cấu tạo của con gà gồm 3 phần đó là phần đâu, thân, đuôi, phần đầu của con gà có mào , mắt, mỏ, phần thân của con gà có cánh và chân, phần đuôi của con gà có đuôi dài.

* So sánh sự giống và khác nhau giữa con Mèo, con gà.

* Gièng nhau:§Òu lµ ®éng vËt nu«i trong gia ®×nh.


* Kh¸c nhau: Mèo có 4 chân, gà 2 chân

+ Mèo đẻ con, gà đẻ trứng

+ Mèo bắt chuột, gà báo thức

+ Mèo ăn cơm, cá, gà ăn thóc gạo

* Củng cố: Các con ơi cô vừa cho các con tìm hiểu làm quen với những con vật gì?

- Những  con vật đó được nuôi ở đâu?

*Mở rộng: ngoài những con vật cô vừa cho các con tìm hiểu ra các con còn biết những con vật nào được nuôi trong gia đình nữa kể cho cô và cả lớp biết nào. Cô gọi 1-2 trẻ kể

* Giáo dục: Tất cả những con vật được nuôi ở trong gia đình đều rất đáng yêu và giupd ích rất nhiều cho gia đình chúng mình như gà cùng cấp thức ăn hàng ngày, mèo bắt chuột, châu, bò lấy sức kéo, lợn cải thiện kinh tế, vì vậy các con phải biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ chúng nhớ chưa.

3. Trß ch¬i 1: '' Tai ai tinh''

- Cách chơi: Cô giả làm tiếng kêu của các con vật các con nghe xem đó là tiếng kêu của con gì thì các con  nói đúng tên con vật đó.

- Luật chơi: bạn nào nói sai sẽ phải hát 1 bài.

- Cô cho trẻ chơi 2,3 lần .

* Trò chơi 2: Tìm về đúng chồng

- Cách chơi: cô có hai chồng con vật khác nhau, cô sẽ phát cho mỗi bạn một lô tô cầm trên tay bạn nào có lô tô con vật nào thì tìm về đúng trồng con vật đó

- Luật chơi: Trò chơi diễn ra trong vòng 1 bài hát, khi kết thúc các con chạy nhanh về chồng của mình bạn nào tìm sai sẽ phải nhảy lò cò hoặc hát 1 bài.

- Cô cho trẻ chơi.

4.KÕt thóc: Cô cho trẻ nhẹ nhàng ra chơi
- Trẻ trả lời

- Là con mèo- Cả lớp nói “ Con mèo”

Trẻ Meo Meo- Trẻ nói, đầu, thân, đuôi


- đầu, tai, mắt , mũi, mồm, cổ

- Có mình, chân

1,2,3,4

- Có đuôi


- Là cá

- Trong gia đình

- Bắt chuột
-Con gà trống

- Con gà trống

- Gà trống


-Đầu , thân ., đuôi 

- Mào, mắt, mỏ

- Có canh, chân

-1,2


-Dài-Thóc, gọa

-Báo thức vào buổi sáng


-Con gà mái

- Ở trong gia đình-Đều là vật nuoi trong gia đình-Con mèo, con gà

-Trong gia đình

-Trẻ kể

-Trẻ chơi trò chơi
-Trẻ chơi trò chơi


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Health

Food